Bokslepp for Dagfrid Kolås i Bergen
I boken sin, Håp, forteller Dagfrid, livlig og personlig, sin egen krefthistorie, samtidig som hun i dypt alvor og med mye kunnskap fører deg inn i et nytt og enklere syn på kreft og annen sykdom.  Dagfrid valgte å si Ja takk, begge deler! da hun ble syk, og hun kunne dermed ta imot det som var best for henne fra såvel tradisjonell medisin som alternativ behandling. Modig gjorde hun sine egne valg da hun laget sine egne fotspor.  I dag er hun 100 % frisk, og en levende inspirasjonskilde for andre i samme situasjon. Dagfrid sin hjemmeside finner du på www.dagfrid.org  Her finnes også informasjon om Dr. Hamer og Den Nye Medisinen.  Du kan ta kontakt med Dagfrid på på www.kolas.net